حمل و نقل محصول

کلیه سفارشات بنا به خواسته مشتری به یکی از روش های ارسال با پست سفارشی ، ارسال با پست عادی و یا ارسال با باربری به آدرس مشتری ارسال خواهند شد .

بدیهی است هزینه ارسال کالا بر عهده مشتری خواهد بود و فروشگاه هیچ هزینه ای در قبال آن پرداخت نخواهد کرد

توجه مهم : تحویل کالا در شهرهای ارومیه و خوی بدون هیچ گونه دریافت وجهی و به صورت رایگان صورت خواهد گرفت .